Vad är storytelling?

Ingvar Kamprad. Ja, han är ju den stora företagsledaren som körde runt i en gammal Volvo, sparade på varje krona och levde ett helt vanligt Svensson-liv trots miljarder på banken. Bill Gates. Ja, just det, han startade Microsoft i ett garage och lyckades därifrån bygga ut det till ett imperium. Dessutom hoppade han av sina universitetsstudier eftersom det inte passade honom.

Ovan är de kanske allra kändaste exemplen på storytelling. Genom storytelling lyckas företag och personliga varumärken (exempelvis politiker, filmstjärnor) förmedla en berättelse om hur och varför de blev som de blev. Genom en enkel berättelse, som fångar intresse och väcker känslor lyckas de positionera sig själva eller sitt företag på så vis att varumärket stärks. Ingvar Kamprad är den i Sverige som kanske lyckades allra bäst med sin storytelling. Genom historien om hur enkelt (och snålt!) han levde lyckades han stärka IKEA både externt och internt. Externt genom att varumärket IKEA kom att förknippas med simplism, smart design och prisvärdhet. Internt genom att medarbetarna på IKEA känner en extra stolthet över att arbeta för IKEA på grund av företagets värden om att aldrig slösa och leverera bra produkter till ett bra pris till “de många människorna”.

Storytelling

Kärnan i storytelling

Så hur kan du bli lika framgångsrik som IKEA på storytelling? Det viktigaste här är att tänka enkelt. Du ska berätta en historia som är enkel, väcker känslor och vars syfte du tydligt definierar. Några tips är att alltid börja med en händelse, något konkret som är intresseväckande och unikt. För att göra storytellingen så effektiv som möjligt ska du krydda den med värderingar du vill förmedla om ditt varumärke. Genom ett enkelt språk berättar du din historia i dramaturgiska termer. På så vis framstår du och din berättelse som genuin, värderingsburen och intresseväckande.


Hur ska jag förmedla min storytelling?

Storytelling kan förmedlas genom i princip alla medier. Filmer, blogginlägg, hemsidan etc. Det viktigaste är att du är konsekvent med din storytelling och håller dig till berättelse. Annars riskerar du att underminera trovärdigheten eller förvirra mottagarna av din storytelling. Lycka till!